Przejdź do treści
UWAGA: W związku z planowanymi pracami serwisowymi informujemy, iż w dniach 24-25 lipca 2024 r. mogą wystąpić problemy z dostępem do portalu. Za utrudnienia przepraszamy.

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Serwisu EPOP

e-Instytucja.pl sp. z o.o. zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej www.epop.powiat-ilawski.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego ePOP

Data publikacji strony internetowej: 2015-12-09

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2020-12-09.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. z powodu poniższych niezgodności lub wyłączeń:

 • mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:
 • pochodzą z różnych źródeł,
 • są bardzo obszerne, a ich wytworzenie odbywało się w kilku komórkach organizacyjnych, co uniemożliwiało wpływ na ich docelową treść oraz kształt,
 • opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,
 • posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji,
 • opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
 • Brak jest gdzieniegdzie poprawnych opisów alternatywnych fotografii lub grafik znalezionych w serwisie. Dokładamy wszelkich starań by wszyscy redaktorzy byli przeszkoleni w zakresie prawidłowego dodawania treści.
 • Kontrast w niektórych miejscach serwisu może nie być prawidłowy.
 • Mogą zdarzyć się linki otwierające nowe okna bez uprzedzenia użytkownika.

Oświadczenie sporządzono dnia 2020-12-09 . Deklarację sporządzono na podstawie samooceny podmiotu publicznego

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.


Dostępność architektoniczna
 • Siedziba Starostwa Powiatowego w Iławie mieści się na ulicy Wł. Gen. Andresa 2a, 14-200 Iława.
 • Do budynku prowadzi jedno wejście od ul. Wł. Gen Andersa.
 • Do wejścia prowadzą schody oraz podjazd dla wózków, znajdujący się po obu stronach wejścia do budynku.
 • Wejście jest zabezpieczone barierkami.
 • W budynku znajduje się widna.
 • Budynek składa się z 3 kondygnacji:
           na parterze znajduje się:
 1. Punkt Informacyjny,
 2. Wydział Komunikacji,
 3. Biuro Obsługi Organów Powiatu,
 4. Powiatowy Rzecznik Konsumentów,
 5. Sale Konferencyjne,
 6. Kasa,
 7. Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej,
na I piętrze znajduje się:
 1. Sekretariat Starostwa Powiatowego w Iławie,
 2. Wydział Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Bezpieczeństwa,
 3. Biuro Rzeczy Znalezionych,
 4. Biuro Urzędującego Członka Zarządu Powiatu Iławskiego,
 5. Wydział Edukacji, Sportu i Promocji,
 6. Wydział Budżetu i Finansów,
 7. Wydział Zarządzania Projektami,
na II piętrze znajduje się Urząd Gminy w Iławie – odrębna jednostka,
na III piętrze znajduje się:
 1. Wydział Budownictwa i Architektury,
 2. Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa,
 3. Geolog Powiatowy,
 4. Wydział Geodezji i Nieruchomości,
 5. Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.
 • Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia na wszystkich kondygnacjach budynku.
 • Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze.
 • Przed budynkiem wyznaczono 4 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 • Do budynku i wszystkich pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 
Dostępność dla osób niesłyszących
 
Osoby niesłyszące - przy załatwianiu spraw w Starostwie Powiatowym w Iławie - mogą skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego. Aby skorzystać z pomocy tłumacza należy wcześniej zgłosić Dyrektorowi Wydziału Organizacyjnego, Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Bezpieczeństwa p. Marii Jaworskiej lub pracownikowi tego wydziału p. Aleksandrze Łużyńskiej zamiar skorzystania z tłumacza (co najmniej na 3 dni robocze wcześniej). Należy wskazać metodę komunikowania się (PJM, SJM, SKOGN).
Zgłoszenia można dokonać na adres starostwo@powiat-ilawski.pl , faxem na nr: 89 649 66 00 lub pocztą tradycyjną na adres:
Starostwo Powiatowe w Iławie
ul. Andersa 2A
14-200 Iława
oraz telefonicznie - za pośrednictwem osoby trzeciej, sprawnej komunikacyjnie, pod nr telefonu: 89 649 07 00 lub 89 649 08 17.
 
Data sporządzenia deklaracji
Deklarację sporządzono 9 grudnia 2020 roku
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
 
Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W zakresie braku dostępności cyfrowej należy kontaktować się z pracownikiem Starostwa Powiatowego w Iławie Panem Tomaszem Gamalskim.
Telefon: 89 649 07 25
 
Procedura wnioskowo-skargowa
Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Ułatwienia dostępu: