Przejdź do treści

Umów wizytę

Wybierz komórkę i lokalizację

Starosta Powiatu Iławskiego

 • Starosta Powiatu Ilawskiego
  Umów wizytę Liczba dostępnych terminów: 1000
  Umów się na wizytę do Starosty. Adres: ul. gen. Wł. Andersa 2a, 14-200 Iława, pok. 114
 • Wicestarosta Powiatu Iławskiego
  Umów wizytę Liczba dostępnych terminów: 2096
  Umów się na wizytę do Wicestarosty. Adres: ul. gen. Wł. Andersa 2a, 14-200 Iława, pok. 114

Wydział Budownictwa, Architektury I Inwestycji

 • Wydział Budownictwa, Architektury i Inwestycji
  Umów wizytę Liczba dostępnych terminów: 1750
  Pozwolenie na budowę/rozbiórkę obiektu budowlanego Pozwolenie na zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego Zgłoszenia robót i budów nie wymagających pozwolenia na budowę Zgłoszenie o zamierzonej rozbiórce obiektu budowlanego Wydanie zaświadczenia o samodzielnym lokalu Wydanie zaświadczenia potwierdzające powierzchnię użytkową i wyposażenie techniczne domu mieszkalnego jednorodzinnego (do dodatku mieszkaniowego) Wydanie zaświadczenia poświadczające wielkość procentowego udziału w infrastrukturze towarzyszącej budownictwu mieszkaniowemu

Wydział Geodezji i Nieruchomości

 • Ewidencja
  Umów wizytę Liczba dostępnych terminów: 1799
  Przy podaniu celu wizyty prosimy o podanie nazwy gminy, której dotyczy załatwiana sprawa. Sporządzanie wypisów i wyrysów z operatu ewidencji gruntów i budynków.
 • Wieczyste użytkownie
  Umów wizytę Liczba dostępnych terminów: 1771
  Sprawy związane z wieczystym użytkowaniem.
 • PODGiK
  Umów wizytę Liczba dostępnych terminów: 1764
  Przy podaniu celu wizyty prosimy o podanie nazwy gminy, której dotyczy załatwiana sprawa. Prowadzenie zasobu geodezyjno - kartograficznego Przygotowanie, rozliczenie, ewidencjonowanie robót geodezyjnych Wykonywanie kopii map zasadniczych Bieżąca aktualizacja numerycznych map ewidencyjnych

Wydział Ochrony Środowiska I Rolnictwa

 • Wydział Ochrony Środowiska I Rolnictwa
  Umów wizytę Liczba dostępnych terminów: 1764
  Rejestracja jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m, wydawanie kart wędkarskich Wydawanie zaświadczeń o objęciu lub nie objęciu nieruchomości uproszczonym planem urządzenia lasów lub decyzją z art. 19 ust. 3 ustawy o lasach Wykonywanie zadań w zakresie wyłączania gruntów rolnych z użytkowania rolniczego oraz uzgadniania decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego

Ułatwienia dostępu: